(...) Falecki jawi się nam jako wrażliwy obserwator międzyludzkich związków, wierzący w miłość
jako wartość naczelną i ocalającą,
jako kronikarz swego prywatnego losu -
- wreszcie jako twórca mądrych i przeniliwych
piosenek i ballad.


Krzysztof Lisowski